EN

Business Directory

 • преглед

  Business Directory® e "Сиско съвместим" продукт и е преминал успешно тестовете, проведени в аутсорсинг центъра на Сиско в Бангалор, Индия.

  Приложението представлява система за събиране и обединяване на едно място на корпоративните и лични контакти и показването им на Cisco IP телефон. BusinessDirectory® се извиква като опция от менюто на Cisco IP телефона и се ползва през същия удобен и интуитивен интерфейс, бутони и клавиши, както и стандартните Cisco приложения.
  В системата могат да се обединят всички вътрешни и външни корпоративни контакти като потребителите имат възможност да ги търсят по име, длъжност, отдел, адрес и други. За всеки контакт се поддържат множество различни телефонни номера.

  Приложението също така позволява всеки потребител да въведе своите собствени контакти от Microsoft Outlook и да търси в тях от Cisco IP телефона си.

  BusinessDirectory® може да получава информация и се синхронизира с общи за организацията бази данни и системи като Active Directory и Microsoft Exchange, което дава възможност за лесно администриране и гарантира винаги получаването на актуална информация за контактите.

  Системата се интегрира със Cisco IP телефона на потребителите, като се появява на бутона телефонен указател (Directory). Expert Vision BusinessDirectory® работи с всички версии на Cisco Call Manager и Cisco Call Manager Express. Работи върху всички модели Cisco IP телефони, които имат екран, както и със Cisco IP Communicator.

  Системата дава възможност на потребителите за незабавен достъп до корпоративните контакти, с което се получава по-пълноценно ползване на наличната телефонна мрежа и се повишава се ефективността и продуктивността на служителите.


 • search
  menu
  list
  search
  Details
  Details
 • Характеристики

  Поддържане на богата контактна информация

  - Възможност към един контакт да се асоциират няколко телефонни номера.
  - Изключително богати възможности за търсене на контакт по свободно зададен текст във всички полета или по име, длъжност, отдел, град и др. По избор на потребителя, извежда основна или детайлна информация за него.

  Гъвкава работа с контактните данни

  - Възможност към един контакт да се асоциират няколко телефонни номера.
  - Всеки обаждащ се телефонен номер бива веднага идентифициран с името и информацията за него, въведени в системата.

  Лесен и удобен интерфейс

  - Набирането на желания телефонен номер за изведения контакт става просто с натискане на един бутон.
  - Бутоните и клавишите се ползват както във всяко стандартно Cisco приложение за IP телефон. - Автоматично конвертиране на имена и текст от кирилица на латиница.

  Интеграция и синхронизация с други системи

  - Естествена интеграция и синхронизация с Microsoft Active Directory и Microsoft Exchange, което позволява лесно поддържане на данните в постоянна актуалност.
  - Възможност за импорт на лични контакти от Microsoft Outlook в системата.

 • СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ


  BusinessDirectory® приложение, което се състои от сървърна част, уеб част и телефонна част. Софтуерът е разработен с използването на Microsoft .NET Framework 2.0 и ASP.NET AJAX. За база данни е използван Microsoft SQL Server 2005.

  За да бъде инсталиран продуктът Expert Vision BusinessDirectory, минималните системни изисквания са следните:
  - Операционна система на сървъра - Windows 2008 Server или по-късна
  - Хардуер на сървъра:
  - процесор – Intel® Xeon®
  - памет – 2 GB или повече
  - диск – зависимост от обема данни
  - Изисквания към браузъра за уеб справките – Internet Explorer 9.0 или по-късна версия, Mozilla Firefox 2 или по-късна версия.

  За да работи системата оптимално ефективно препоръчваме следната конфигурация:
  - Операционна система на сървъра - Windows 2012 Server
  - Хардуер на сървъра:
  - процесор – Intel® Xeon®
  - памет – 4 GB или повече
  - диск – в зависимост от обема данни
  - Изисквания към браузъра за уеб справките – Internet Explorer 9.0 или по-късна версия, Mozilla Firefox 2 или по-късна версия. • Изтегляне


  Business Directory®

  На тази страница може да намерите допълнителна информация за продукта.
  Документите са в PDF формат за отпечатване и/или запазване.

  Този документ съдържа кратко описание за системата BusinessDirectory, нейните цели, функции и системни изисквания за инсталиране на продукта:
  изтегляне

  Тази брошура съдържа ексклузивна информация за системата BusinessDirectory, за основната й дейност и нужната информация за да отговори на най-често задаваните въпроси относно потребността на продукта:
  изтегляне

  Това ръководство на потребителя е кратък справочник за запознаване с най-важните характеристики и действия със системата BusinessDirectory:
  изтегляне