EN

Права и условия

Интернет сайтът www.expert-vision.net и цялото му съдържание са изключителна собственост на "ЕКСПЕРТ ВИЖЪН" ООД.

Интернет сайтът www.expert-vision.net съдържа информация за дейността на "ЕКСПЕРТ ВИЖЪН" ООД, всички предлаган от дружеството продукти и услуги, контактна информация, част от екипа, клиентите му и осъществените от него проекти, препоръки от доволни клиенти и др.

Потребителите на интернет сайта www.expert-vision.net имат право да използват съдържащата се в него информация само за да улеснят бизнес и търговските си взаимоотношения с "ЕКСПЕРТ ВИЖЪН" ООД.

Променянето, копирането, публикуването и/или разпространяването на каквато и да била част от съдържанието на интернет сайта www.expert-vision.net може да се извършва само с изричното писмено разрешение от страна на “ЕКСПЕРТ ВИЖЪН” ООД.
Не се разрешава по какъвто и да било друг начин да бъдат нарушавани авторските права върху публикуваните в интернет сайта www.expert-vision.net текстови материали, данни, снимков материал и всякаква друга информация.

“ЕКСПЕРТ ВИЖЪН” ООД си запазва правото да редактира съдържанието на интернет сайта www.expert-vision.net и да прекратява достъпа до него по всяко време, без да дължи предварително уведомление на потребителите му. Интернет сайтът www.expert-vision.net и неговото съдържание се публикуват за удобство на потребителите му. “ЕКСПЕРТ ВИЖЪН” ООД не гарантира, че страниците в интернет сайта www.expert-vision.net не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. “ЕКСПЕРТ ВИЖЪН” ООД не носии никаква отговорност за загуба на информация при презареждане на интернет сайта www.expert-vision.net или при копиране на материали, образи, текст и друга информация от него.

Публикуваните търговски марки, лого и основни елементи от корпоративната идентичност на “ЕКСПЕРТ ВИЖЪН” ООД са регистрирани като фирмени знаци и защитени съгласно законите на Република България и международните стандарти.

Всички материали от интернет сайта www.expert-vision.net са защитени от Закона за авторското право.

Заявките и предложенията до “ЕКСПЕРТ ВИЖЪН” ООД, изпращани чрез интернет сайта www.expert-vision.net, имат само характер на предварителни запитвания с цел информираност. За конкретни заявки и постигане на договорености е необходимо да се свържете с нас чрез обявените в интернет сайта www.expert-vision.net данни за контакт.

ЕИК/ПИК на "ЕКСПЕРТ ВИЖЪН" ООД: 175024055.
"ЕКСПЕРТ ВИЖЪН" ООД се представлява и управлява от Светлин Георгиев Грънчаров и Андрей Йорданов Йорданов – поотделно.

Седалище и адрес на управление на "ЕКСПЕРТ ВИЖЪН" ООД:
България,
област София (столица), община Столична,
гр. София 1404,
район Триадица,
ж.к. Манастирски ливади, бул. „България” № 81В,
тел.: +359 2 9622051, факс: +359 2 9622051,
Електронна поща: info@expert-vision.net