EN

School 2

 • ПРЕГЛЕД

  Expert Vision School 2® Advanced Student Information System е електронен училищен дневник. Това е интегрирано софтуерно решение, с което значително се повишава ефективността на учебния процес чрез автоматизиране на ежедневните задачи на учителите и повишаване на заинтересоваността на родители и ученици, изграждайки лесна и удобна комуникация между учители, родители и ученици. Тя е разработена като част от технологичното решение, заложено в проекта „Българско Интернет Поколение”. Участието на Expert Vision’s в проекта беше публикувана на

  Системата позволява да се въвеждат данни за всички предмети, преподаватели, класове, ученици и родители. Въвежда се също и цялата учебна програма.

  Учителите виждат цялата си програма за деня и при влизане в клас може да впише отсъствията, закъсненията и оценките на учениците за учебния час. По избор на преподавателя, системата може да изпрати съобщение по SMS или да генерира незабавно телефонно обаждане до родителя на ученика, който е отсъствал или закъснял за дадения час.

  Ученикът и неговите родители могат да влязат в уеб частта и да видят неговата учебна програма, оценките, които е получил, и забележките на учителя към ученика. Системата работи както на компютър през уеб интерфейс, така и през Cisco IP телефон. Продуктът може да генерира автоматично всички справки, изисквани от Министерството на образованието и науката и регионалния инспекторат по образованието, с което изключително много облекчава работата на училищната администрация.

  School 2® Advanced Student Information System е внедрен по проекта „Българско интернет поколение” в три български училища с различна среда на работа, учебна програма и административна организация:

  - Частно средно общообразователно училище "Дрита",София
  - Частно основно училище "Света София", София
  - 9-та френска гимназия "Алфонс дьо Ламартин", София
  - ПГЕЕ "Мария Кюри", Сливен
  - Гимназия с преподаване на чужди езици „Христо Ботев”, Кърджали


 • Sclool_Shedule
  school Shedule
  pupil_view
  pupil detail view
 • ИЗТЕГЛЯНЕ

  School 2 ®

  На тази страница може да намерите допълнителна информация за продукта. Документите са в PDF формат за отпечатване и/или запазване.

  Този документ съдържа кратко описание за системата School 2®, нейните цели, функции и системни изисквания за инсталиране на продукта: изтегляне

  Това ръководство на потребителя е кратък справочник за запознаване с най-важните характеристики и действия със системата School ®:
  изтегляне