EN

survey master

survey_logo

Какво е survey master?

Survey Master е лесно за ползване приложение, което ви позволява да създавате динамични въпросници, анкети и проучвания, които да използвате, за да интервюиратe потенциални и настоящи клиенти или купувачи.

Само с iPad в ръка вашите клиенти могат да попълват лесно анкети или въпросници ...

Също така вие сами можете да ги интервюирате и да въвеждате данните с Survey Master.

Резултатите от въпросниците и анкети може да изпратите по е-мейл на себе си, на някой супервайзор или клиент в csv формат. Така събраните данни могат да се използват и обработят повторно не само от вас, но и от вашите клиенти.

Характеристики
- Създаване и редактиране на неограничен брой въпросници и анкети
- Създаване и редактиране на неограничен брой въпроси от следните типове: - въпроси с предварително дефинирани отговори - Да/Не/Може би - въпроси с възможност за селекция на няколко отговра - въпроси, на които интервюирания да въведе свободни текстови отговори - въпроси, които да събират информация за клиента (име, адрес, телефон, ...) - въпроси свързани с Дата - въпроси от тип рейтинги - 100% съгласен, 50% несъгласен
- Добавяне на фон или снимки за основа на въпросниците и анкетите
- Експортиране на данните в cvs формат и изпращане по е-мейл
- Създаване и копиране на шаблони, за нови въпросници и анкети
- Основна информация за въпросници и анкети (брой поълвания,брой въпроси, дата на създаване ...)

Survey Master Lite!
Ние сме привърженици на идеята да се пробва преди да се купи и поради това, направихме лимитирана версия Survey Master Lite.

Създадохме я специално за да изпробвате всички функции на приложението, с малки ограничения - броят въпроси, които добавяте, както и попълванията на създадените от вас въпросници и анкети.
Освен тези ограничения, вие може да видите и използват всички предимства на Survey Master.

ИЗТЕГЛЯНЕ
Изтеглете безплатно приложението за iPhone:
изтегляне
Изтеглете платеното приложението за iPhone:
изтегляне

survey screen
accounts screen
play survey
play survey screen